Oferta Biura Rachunkowego ALFA.

Oferta biura rachunkowego ALFA w Tarnowie. Oferujemy kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
 • Księgi Rachunkowe
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Pozostałe usługi

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • przygotowanie zasad (polityki) rachunkowości podmiotu gospodarczego wraz z zakładowym planem kont,
 • opracowanie zasad , instrukcji obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta zeznań podatkowych,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych, raportów, analiz na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstem,
 • bieżący monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa oraz kontrola należności i zobowiązań.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów , dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • udzielanie porad w zakresie poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem.

EWIDENCJA PRZYCHODÓW DLA CELÓW ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • prowadzenie ewidencji przychodów ,
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych,

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich pracowników,
 • sporządzanie list płac,
 • bieżąca kontrola ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji o dochodach pracowników,
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych wraz z ich elektroniczną wysyłką do ZUS ,
 • sprawozdawczość do PFRON.

POZOSTAŁE USŁUGI

 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje z Urzędu Pracy,
 • rozliczenia roczne osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, również dochodów z pracy poza granicami Polski
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o zwrot osobom fizycznym podatku VAT od nabycia niektórych materiałów budowlanych

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zobacz cennik usług rachunkowych biura Alfa.

Copyright © Biuro Rachunkowe ALFA. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio