Jak wygląda współpraca z naszym biurem rachunkowym?

Współpraca z biurem rachunkowym ALFA w Tarnowie.    Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów numer 34114/02 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych a działalność nasza objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, spraw kadrowo-płacowych, rozliczeń z ZUS. Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Prowadzimy księgowość firm handlowych, usługowych, produkcyjnych i budowlanych. Reprezentujemy naszych klientów w trakcie kontroli przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zadowolenie naszych klientów oraz rzetelność prowadzonych ksiąg i rozliczeń jest dla nas priorytetem.

1. Spotkanie z pracownikiem biura rachunkowego.
   Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy jest spotkanie z pracownikiem naszego biura rachunkowego w celu przedstawienia Państwa potrzeb dotyczących usług rachunkowych oraz ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa na tej podstawie.

2. Podpisanie umowy.
   Drugim krokiem, po podjęciu decyzji o współpracy jest podpisanie umowy między Państwa Firmą a naszym biurem rachunkowym.

3. Dostarczanie dokumentów.
   Do 5-tego dnia każdego miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc, niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych.

4. ZUS
   W terminie do 10-tego lub 15-tego dnia każdego miesiąca klient jest informowany o wysokości należnych składek ZUS naliczonych przez biuro rachunkowe.

5. Informacje o wynikach finansowych.
   Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy telefonicznie lub e-mail o wyniku finansowym, wysokości podatków.

6. Deklaracje podatkowe.
   Biuro rachunkowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe i dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie przygotowujemy również przelewy bankowe na podatki .

7. Archiwizacja dokumentów.
   Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego lub oddawane są klientom po zamknięciu miesiąca lub roku podatkowego po sporządzeniu wymaganych sprawozdań oraz deklaracji podatkowych i złożeniu ich we właściwych Urzędach Skarbowych.

8. Na koniec miesiąca.
   Przed zakończeniem każdego miesiąca pracownik biura rachunkowego sporządza listy płac.

Wróć do opisu naszego biura.

Copyright © Biuro Rachunkowe ALFA. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio